Hakkımızda

Terraorga Tarım Limited Şirketi 2019 yılında, tarımın kalbi olan Antalya’da kuruldu. Üretmekte olduğu organik, organa mineral ve kimyasal gübreler ile sürdürülebilir tarımın sonraki nesillere aktarılabilmesini amaçlar.


AR-GE çalışmaları ve değerli ziraat mühendisleriyle “SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞTİRMEK”, evrensel bir değer olan toprağın korunması, kalitesinin artırılıp çok daha verimli hale gelmesi için; İNSAN-HAYVAN-DOĞA DOSTU gübreler üreterek, hem çiftçimizin yüzünü güldürmek hem de insanlığa hizmet için kuruldu Terraorga.


TerraOrga Gübre olarak bizler, çevre sağlığı ve insan odaklı, sağlıklı üretim anlayışı ile Türkiye genelinde toprağın doğal dengesini korumak, birim alandan alınan ürün miktarı ve ürün kalitesinin arttırılması amacı çalışmalar başlattık.
  • Bilim, sanayi ve teknolojideki gelişmeler beraberinde tarımsal faaliyetlerin şeklini değiştirmiştir. Bu değişim ve gelişmelerin çiftçilere, üreticilere, sektör paydaşlarına yeni ve yenilikçi adımlar atma gereksinimini doğurmuştur.
  • Tarımın olmadığı bir ülke düşünülemez. İnsan ve doğa arasındaki dengenin ön planda olduğu günümüzde, tarımsal üretimde gıda güvenliği, çevre ve insan sağlığı için doğru ve bilinçli gübreleme önem arz etmektedir.
  • Bilinçli gübreleme, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir tarım sağlanması için, tarımda uygulanan teknikler sadece üretim miktarlarında sağladığı artış ile değil; çevreye, insan ve hayvan sağlığına olan etkileri ile birlikte değerlendirilmektedir. Doğru gübreleme ile tarımsal verimliliği arttırmak, insan ve çevre sağlığına duyarlı bir üretim gerçekleşmesi için katkı sağlamak gerekmektedir.
  • Çiftçi, çevre ve insan sağlığı odaklı çalışan Terraorga Gübre daha en az maliyetle gübrelemede çiftçimizin hizmetindedir.